Zuzana Chýlek Váchová

Intuitivní hry

Workshop: neděle 8:30

Hry intuitivní pedagogiky

Díky své práci v lesní školce Bezince jsem se dostala k intuitivní pedagogice, které se věnuji již pátým rokem a jsem za to moc vděčná! Jde o praktické seberozvíjení a poznávání skrze tělo, pohyb a hry. Jak už má práce napovídá, ráda si hraji, ne kvůli výsledku, soutěžení, ale pro tu hru samotnou, což je základ intuitivní pedagogiky – nehodnotit, pouze pozorovat, nalézat vlastní hranice. Tyto hry rozvíjí naši pozornost v přítomnosti, intuici, cítění tělem, spolupráci hemisfér, radost ze hry, pohybu a mnoho dalšího…

Jedná se o párové a skupinové hry, které využívají tělesný kontakt, pohyb, tleskání, postřeh apod., ale také i pomůcky jako např. dřevěné paličky nebo lano. Je to zábava, používáme své tělo, vypínáme mysl…:-)

O mě

Narodila jsem se ve Frýdku-Místku, vystudovala to, co teď k životu vůbec nepotřebuji, zato mě baví spousta věcí. Možná je to tím, že mě baví samotný život!

Od první třídy jsem tancovala závodně latinsko-americké tance, což mě přirozeně vedlo k hudbě a nyní hraji v africké skupině na djembe. Díky svým dětem a lásce k přírodě jsem se dostala do lesní školky Bezinky a ta mě přivedla k intuitivní pedagogice. A v ní jsem se našla, jelikož je to přesně to, co je mi blízké. Používat svůj hlas, tělo a emoce vědomě. Už žádné teoretické poučky, ale praktická cvičení a hry, díky kterým lépe poznáváme a chápeme sami sebe.