Tara Svobodová

Vztahový terapeut

Koncert: sobota 20:00

Písně pro duši

Písně z různých koutů světa, od manter až po rychlé španělské rytmy.

Jejich záměrem je podpořit spojení mezi člověkem a přírodou, používají se při léčivých rituálech k udržení vysokých vibrací. Některé z nich překládáme i do rodného jazyka.

Více na stránce: www.radkataran.cz

Přednáška: neděle 10:00

Vztah jako příležitost k růstu

Vědomá láska nemá s iluzí zamilovanosti nic společného. Láska vzniká na společném základě osobního růstu, důvěry, blízkosti a zranitelnosti. Pouze ten, kdo si dovolí být zranitelný a otevřený, může poznat skutečné naplnění v důvěrném partnerském vztahu.

Přednáška na téma komunikace, léčení emočních zranění, nastavení hranic a prohloubení důvěry a lásky v partnerském vztahu.

Odkaz na web: www.moje-vztahy.cz

O mě

Osobní rozvoj je pro nás důležitým pojítkem a několik let jsme žili v komunitách, kde jsme měli možnost naučit se efektivně komunikovat v rámci společenství a pořádali jsme semináře a pobyty pro lidi na krásných místech v přírodě.

Dostalo se nám možnosti učit se od moudrých indiánských průvodců a pracovat se silovými rostlinami. Společně také vystupujeme jako hudební duo s léčivými písněmi z celého světa. Práce s lidmi je naší vášní a přinášíme do ní svoji osobní zkušenost. Jsme toho názoru, že každý má v sobě nástroj a zdroj své vlastní moudrosti. Proto podporujeme lidi v jejich samostatnosti a zodpovědnosti za tvoření vlastní reality. Našim cílem je celistvé bytí, kreativní sebevyjádření a vědomý přístup k životu. Používáme techniky práce s tělem, individuální systemiky, šamanismu a muzikoterapie.