Michal Chýlek

Muzikoterapie

Workshop: neděle 12:00

Muzikoterapie

Michal Chýlek je průvodcem a pedagogem v komunitní svobodné škole a školce Bezinka. Přes 20 let se věnuje sebepoznávání, bubnům, etnickým hudebním nástrojům i alikvotnímu zpěvu, které využívá ve svých hudebních vystoupeních meditační skupiny Za Hranicemi Ticha. Jeho muzikoterpaeutické relaxace s deštnými sloupy, které využívají léčivého kouzla zvuku, jsou zaměřeny na neutralizaci škodlivého působení stresu na zdraví a opětovného obnovení harmonie. Zážitek relaxace zprostředkovává utišení mysli, zážitky změněných stavů vědomí a slastných stavů tichého bytí. Jeho zájem o šamanismus a léčitelství ho vedl sebepoznáváním prostřednictvím změněných stavů vědomí, psychedelickou zkušeností, meditací, studiem psychoterapie, duchovních nauk a Toltéckému způsobu života. Tyto zkušenosti se snaží aplikovat v běžném každodenním životě a práci. Nejraději tráví svůj čas v přírodě, na horách nebo ve skalách.

www.srdcemehosveta.cz www.bandzone.cz/zahranicemiticha

Zvukově vibrační relaxace s deštnými sloupy a dalšími muzikoterapeutickými nástroji

Stres je všudypřítomným faktorem, který nepříznivě ovlivňuje naše zdraví. Věřím, že je příčinou všech onemocnění. Muzikoterpaeutické relaxace s deštnými sloupy, jsou zaměřeny na neutralizaci škodlivého působení stresu na zdraví a opětovného obnovení harmonie.

Laděný set 3 dešťových sloupů je úžasným prožitkem změněných stavů vědomí a pro všechny lidi toužící po poznání sebe sama a neobvyklých zážitcích. Slouží k navozování změněných stavů vědomí a za pomoci zvuku. Navozují relaxaci,meditační frekvence alfa, theta a delta, odbourávají napětí, energetické bloky a stres. Jsou zdrojem přírodních harmonizačních frekvencí i v oblastech, které již nedokážeme vědomě slyšet, a v dostatečné délce působení.

Dlouhé minuty šumění spolehlivě vypíná racionální programy mozku. Tento nediferencovaný zvuk šumění, je paralelou meditace. Místo tisíců zvuků je jen jeden nekonkrétní, stejně jako na hladině mysli je jen jedna věc nebo činnost. Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující koupeli zvuků a stavech čirého slastného bytí.

Dále uslyšíte tyto muzikoterapeutické nástroje:

čínský chrámový gong, indická tanpura, rotující zvukové vlny, didgerido, srutibox, ravdrum, indiánskou flétnu, tibetské mísy, zvonkohra a alikvotní zpěv.