Karel Fuller

tanečník obřadu Tanec Slunce, facilitátor holotropniho dýchání

Přednáška:

Rozšířené stavy vědomí a Psychospirituální krize
Podrobněji o tom jaké druhy zkušeností můžeme zažít a co se může otevřít v případě obtížné zkušenosti. O „temné noci duše“ – psychospirituální krizi podle Stanislava Grofa a jak pomoct

Přednáška: sobota 10:00

Asistovaná Psychonautika – Zásady bezpečné facilitace rozšířených stavů vědomí
Informace pro ty, kteří mají nebo chtějí mít zkušenost s rozšířeným stavem vědomí, klady a zápory zásady bezpečného přístupu, ve smyslu „harm reduction“, o správné přípravě, settingu a integraci

Přednáška: sobota 14:00

Praktický šamanismus aneb  Jak jsem tančil s duchy
Moje osobní výpověď a praktické zkušenosti ze šamanské duchovní cesty, která mi ..“zachránila život a vztahy“

Mužský kruh: neděle 9:00

Karel je mužem na své spirituální medicínské cestě, tanečníkem obřadu Tance Slunce. Být tanečníkem slunce je velká pocta a závazek kráčet po rudé stezce bojovníka. A to Karel opravdu žije s neoblomným záměrem, který je inspirující až nakažlivý. Prošel dlouhou cestou duchovního rozvoje, mnoha výcviky a má v sobě něco jedinečného a silného. Potřebuje jít za světlem, pravdou, léčením, propojovat. Hodně ví a umí to předat, vyprávění jsou úžasná. Vede šamanské semináře, přechodové rituály a rituály potní chýše. Praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů. Absolvoval šamanský výcvik v rámci nadace Prof. Michaela Harnera „Foundation for Shamanic Studies“ a završil ho studiem vyspělých šamanských technik. Zabývá se fenomény smrti a umírání, vede mužské kruhy. Je certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání podle Prof. MUDr. Stanislava Grofa a organizoval s ním Českou transpersonální konferenci 2016. Byl hlavním koordinátorem Mezinárodní transpersonální konference 2017 v Praze a v rámci transpersonální psychologie se věnuje také problematice psychospirituální krize. Je členem České psychedelické společnosti.

Holotropní dýchání v České televizi