Jirka inkateo Veselý

Centrum Serafín

Přednáška: sobota 16:30

PRÁCE SE SNY – přednáška z cyklu ŘEČ UNIVERZA

Málokdo ví, že skrze sny můžeme dostávat zcela konkrétní moudré odpovědi na naše konkrétní otázky. Sny jsou pravděpodobně jednou z nejvyšších Božích tvůrčích technologií, která je zcela bez hranic a která má naprosto neomezený potenciál. Sny jsou uměním moudrosti vyššího vědomí. Skrze vyžádané sny nám mohou moudře radit například naši duchovní rádcové z nefyzické reality, nebo nám může odpovídat živá bytost GAIA, Univerzum a mnohé další struktury vědomí. Kdo nastartuje vědomou komunikaci s vyšším vědomím, ten ve svém vývoji letí raketově vzhůru.

Přiblížíme si základní pozadí zdroje snů, jejich smysl a význam. Jiří Veselý je autorem knihy PRÁCE SE SNY (vydala Fontána). Vypracoval jednoduchou, a jak se zatím ukazuje, zřejmě i univerzální metodiku individuálního postupu interpretace snů a práce s nimi. Například trénink zapamatování snů je překvapivě jednoduchý a účinný.

Noc co noc má každý z nás možnost zužitkovávat ve svůj prospěch pár jednoduchých rad a poznatků, které vycházejí z letitých zkušeností s prací se sny. I ve Vašem případě může cílená práce se sny znamenat doslova životní revoluci. Více zde http://www.centrumserafin.cz/prace-se-sny-jv/

web http://www.centrumserafin.cz/jiri-vesely/

facebook https://www.facebook.com/centrumserafin.cz/

Přednášející Jiří Veselý – http://www.centrumserafin.cz/jiri-vesely/

Člen centra celostního rozvoje CENTRUM SERAFÍN. Publikuje, knihy, karty, přednášky, semináře, workshopy, kurzy v oblasti konkrétní a reálné práce se sny, s čísly, se symbolikou obecně.

Osobní konzultace: na festivalu vědomého bytí budu také poskytovat konzultace a budu prodávat osvědčené produkty https://www.centrumserafin.cz/e-shop/

Jste srdečně zváni, těším se na Vás. www.centrumserafin.cz

Účastníci přednášky budou mít v ten den slevu 144 Kč při nákupu číselných karet Světlo čísel.

Přednáška: neděle 8:00

KOSMICKÁ NUMEROLOGIE – přednáška z cyklu ŘEČ UNIVERZA

ŘEČ UNIVERZA, KOSMICKÉ PRINCIPY, „nová“ KOSMICKÁ NUMEROLOGIE, „nové“ ČTENÍ SVĚTA …

Vesmír nehovoří lidskými větami a „neslyší“ to, co říkáme lidskými slovy a proto mu nic nenamluvíme. Slyší přímo podstatu. A umíme my vnímat jeho „řeč“ a jeho podstatu? Jak k nám promlouvá? Skrze symboliku?

Představíme si fascinující koncept hlubšího vnímání významu čísel. Žádné teorie, ani mentorování, vše reálně uchopitelné principy pro každodenní realitu života. Jakmile uzříte základní principy Kosmu, na kterých Kosmické Stvoření stojí, můžete tytéž principy zřít nejen v numerologii, ale i ve všem ostatním, v geometrii, v mezilidských vztazích lidí, v životních souvislostech, v čemkoliv. Získáte tím schopnost ČÍST SVĚT z úplně nové, vyšší či hlubší úrovně. Je to úžasné, fascinující a také neuvěřitelně zábavné.

K dispozici bude také prodej unikátních číselných karet Kosmické numerologie SVĚTLO ČÍSEL a knihy PRÁCE SE SNY.

Přednášející Jiří Veselý – http://www.centrumserafin.cz/jiri-vesely/

Osobní konzultace: na festivalu vědomého bytí budu také poskytovat konzultace a budu prodávat osvědčené produkty https://www.centrumserafin.cz/e-shop/

Jste srdečně zváni, těším se na Vás. www.centrumserafin.cz

Účastníci přednášky budou mít v ten den slevu 144 Kč při nákupu číselných karet Světlo čísel.

jirka inkateo veselý

… bytost, která hledá, nalézá, nenalézá a žasne …

· člen Centra Serafín – Brněnské centrum seberozvoje

· autor knihy PRÁCE SE SNY (vydala Fontána)

· autor knihy a číselných karet SVĚTLO ČÍSEL

· aktivní v oblasti: přednášky, workshopy, semináře, osobní vedení, zvukové terapie … ·

web http://www.centrumserafin.cz/jiri-vesely/ ·

facebook https://www.facebook.com/centrumserafin.cz/

Osobní poselství: Svět je přesně takový, jaký ho vnímáme. On totiž ani jiný být neumí. Pokud změníme své vnímání, změníme tím svět.

Kdo jsme a odkud pocházíme? To je otázka všech otázek. Znát její odpověď má cenu štěstí a naplnění života. Myslím, že je jen dobře, že neustále hledáme. A je také moc dobře, že dokážeme nalézat. Jaká je Vaše osobní dharma? Co jste si vybrali jako hlavní téma tohoto života? Víte to? Hledáte na to odpověď? Vím, že ano, a to i když byste stokrát tvrdili opak. Smysl a naplnění svého života hledá každá vědomá bytost, ať už na rozumové nebo „jen“ podvědomé úrovni.

Víte, jaké je Vaše životní číslo? Víte jaký je jeho význam a na co poukazuje? Chtěli byste vnímat Řeč Uniiverza? Dostávat odpovědi od vyššího vědomí, od stromů, od Vašich duchovních rádců? Chtěli byste si umět vitalizovat své každodenní jídlo, vodu … to vše můžete.

VŠICHNI JSME TVŮRCI