Igor Miháľ

Intuitivní hry pro děti a dospělé

Workshop: sobota 8:30

Hra spolu – intuitivní hry pro děti a dospělé

Hra je najprirodzenejší, najľahší spôsob ako si užívať život, ako sa učiť radovať s každého okamihu, tešiť sa z výhier a poučiť z prehier, užiť si a rozvíjať úspech a zvládnuť neúspech, žiť v pravde k sebe a svetu okolo nás. Spoznávať seba samého a rozumieť prečo sa mi v živote deje to čo sa mi deje práve tak ako sa mi to deje.
Byť prítomný, TU a TERAZ v priestore a čase, byť v konaní, v procese byť v plynutí a spoznávať sa v  pohybe, byť bdelý k procesu učenia a vďačný za chyby, ktoré prináša.

Prostredníctvom hier je možné objavovať svoj vnútorný potenciál, rozvíjať svoje telo i ducha,  poznávať kto som , kam idem a čo po mne ostáva.

Igor je spolutorcom Hĺbkovej pocitovej komunikácie medzi pármi. Vedie hry pre deti a dospelých, ktoré uvolňújú staré modely a vzorce z podvedomia a tela človeka. Lektor Nordic walkingu, ktorý prepája pohyb a vedomú prácu so svojim vnútrom, za cieľom prebúdzania vnútorného potenciálu človeka. Ten je kľúčom k zdravej sebarealizácii a tým pádom k zdravým vzťahom. Zároveň prináša nový pohľad na výchovu a vzdelávanie, ktorá je založená na prijatí jedinečných vnútorných potrieb detí, ktoré sa rodia do novej doby.

workshop: sobota 18:30

Playfight – open mind boxing – Hravý zápas, vedomý box