Dan Vykoukal

Na Zemi

Workshop: pátek 16:00

Poznej své boty

Kolik práce a nejistoty se skrývá za výrobou bot? Lze s tím něco udělat?

Workshop je především určen pro děti od 11 let.

Kolik práce se skrývá za vašimi botami? Přemýšleli jste někdy, kdo je vyrobil? A jak souvisí nákup s pracovními podmínkami dělníků a dělnic na druhé straně světa? Účastníci a účastnice poznají proces výroby jejich vlastních bot a uvědomí si provázanost našeho spotřebního chování s prací a životem výrobců obuvi. Diskutují o současných pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu a možnostech jejich zlepšení.

Dan Vykoukal

působí v organizaci NaZemi jako lektor globálního vzdělávání, pomáhá s přípravou budoucích učitelů na Pedagogické fakultě MU v Brně a působil v organizaci Otevřeno. Současně se studijně zabývá psychologickými aspekty změn klimatu a jejich vlivy na duševní zdraví člověka, v souvislosti s klimatem přemýšlí také povahu naděje. Snaží se nepodceňovat sílu dialogu a v poslední době objevuje krásy kontemplace a ticha.

Anotace NaZemi
Nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu.